1. Opis systemu Air Dist
Air Dist składa się z systemu przewodów wykonanych z elastycznych tkanin, na których rozmieszczono szereg otworów, użyto odpowiedniej przepuszczalności tkanin lub różnej szerokości i ilości szczelin, stanowiących dysze rozdzielające powietrze. Badania wykazały zależność między kształtem strumienia powietrza i dopasowaniem otworów wylotowych, dlatego też do realizacji systemu Air Dist wybrano elastyczny materiał bazowy. Materiał ten powoduje ponadto, że przy dużych prędkościach powietrza poziom szumu instalacji jest minimalny. Badania materiałowe pozwoliły określić cechy (tkanin użytych do produkcji przewodów), tj. podatności do formowania i odporności na zniszczenie. Właściwości materiałowe zostały uznane przez certyfikaty uznanych instytutów (m in. Bureau Veritas, PZH w Warszawie, Deusches Institut Für Bautechnik w Berlinie, Ministero Dell Interno w Rzymie, Laboratoire National D’essais w Paryżu).

2. Zasada działania
Zasada działania systemu Air Dist opiera się na właściwościach strumieni powietrza izotermicznych a nie na izotermach występujących w wolnej przestrzeni. Zachowanie się strumienia powietrza w wolnej przestrzeni zależne jest od kształtu i

wielkości otworu wylotowego oraz prędkości strumienia. Równolegle występuje zjawisko indukcji i wypychania. W systemie Air Dist zjawiska te wykorzystywane są przy pomocy; wolnej przestrzeni pomiędzy wątkiem i osnową w materiale, szczeliny, szeregu kalibrowanych otworów umieszczonych na elastycznym przewodzie. Za pomocą tych otworów tworzących dysze można dobrać optymalne wyrównanie między zjawiskiem indukcji i wypychania, co umożliwia realizację celów wymienionych w poprzednim rozdziale.

3. Zastosowanie systemu Air Dist
Jak wyjaśniono w opisie zasady działania, systemu Air Dist pozwala na ruch dużych mas powietrza w określonych kierunkach. Dzięki tej właściwości możliwe są różne rozwiązania konstrukcyjne i pokonywanie przeszkód podyktowanych specyfiką instalacji dla każdego budynku. System Air Dist stosowany jest głownie w instalacjach wentylacji, grzewczych i klimatyzacyjnych. Możliwe jest także łączenie z innymi systemami wentylacyjnymi, grzewczymi i klimatyzacyjnymi praktycznie bez żadnych ograniczeń.

  • Rozdział powietrza w różnych strefach pomieszczenia.
  • Rozdział powietrza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.
  • Rozdział powietrza w połączeniu z metodą wytrącania w celu polepszenia komfortu powietrza w miejscu pracy.

4. Projektowanie systemu Air Dist
System Air Dist jest projektowany dla każdej realizacji indywidualnie zależnie od potrzeb i specyfiki pomieszczeń. Średnice otworów wylotowych są projektowane w oparciu o matematyczny model, który wykorzystuje zachowanie się wolnego strumienia powietrza uzupełniony o próby laboratoryjne i pomiary dokonane na istniejących instalacjach. W fazie projektowania do obliczeń modelowych zostają wprowadzone wszystkie charakterystyczne dane instalacji i otoczenia pomieszczenia