Najważniejsze zalety kanałów wentylacyjnych wykonanych w technice ALP w stosunku do tradycyjnych kanałów z blachy:

 • Doskonała izolacja termiczna (brak kondensacji pary) i akustyczna (brak wibracji)
 • Wysoka higiena transportowanego powietrza
 • Mała waga elementów (1/7 wagi kanałów z blachy)
 • Możliwość prefabrykacji elementów na placu budowy
 • Dowolność kształtów i rozmiarów kanałów i kształtek
 • Niższe opory statyczne i dynamiczne, możliwość stosowania wyższych prędkości powietrza w kanałach
 • Doskonała szczelność elementów i ich połączeń
 • Łatwość w usuwaniu uszkodzeń i dokonywaniu zmian lub rozbudowy
 • Wysoka odporność na korozję – możliwość umieszczenia ciągów wentylacyjnych na zewnątrz budynku bez dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych
 • Nie iskrzenie
 • Wysoka estetyka
 • Możliwość łatwego malowania kanałów na wybrany kolor
 • Niska cena w stosunku do kanałów tradycyjnych izolowanych

Chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka podstawowych wiadomości na temat prefabrykacji kanałów i kształtek w technologii ALP. Do wykonania przewodów wentylacyjnych w technologii ALP niezbędny jest jej podstawowy element – panel ALP 100 L lub panel ALP 200. Jest to płyta
składająca się z warstwy sztywnej pianki poliuretanowej, powleczonej z dwóch stron cienką blachą aluminiową wyżarzaną termicznie. Dodatkowo aluminium lakierowane jest lakierem epoksydowym zabezpieczającym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Sposób wykonywania kanałów i kształtek w dużym uproszczeniu polega na wytrasowaniu wymaganego wymiaru i kształtu, wycięciu go specjalistycznymi nożami ALP, sklejeniu i wykończeniu – czyli wygładzeniu i nałożeniu samoprzylepnej taśmy aluminiowej na sklejone krawędzie (tylko te, które miały rozciętą zewnętrzną powłokę aluminiową).

Aby kanał lub kształtka była gotowa do zamontowania w instalacji, należy ją olistwować, czyli zamocować odpowiednie profile połączeniowe na końcach prefabrykatu. Ostatnią czynnością wykończeniową jest sylikonowanie prefabrykatu od wewnątrz co zapobiega przed kontaktem powietrza z pianką poliuretanową. Gotowe kanały i kształtki (prefabrykaty) można łączyć z sobą za pomocą aluminiowej, „wsuwkowej” listwy łączącej, natomiast kanały ALP z kanałami z blachy (jak i typowym osprzętem wentylacyjnym) łączy się za pomocą specjalnych profili aluminiowych – np. listwy „F” lub „h”. Wytwarzane z płyt ALP kanały cechują się dużą sztywnością, współczynnikiem przewodzenia ciepła k=0,021 [W/mK], wysoką szczelnością – badania zakwalifikowały kanały ALP do klasy szczelności B, wytrzymałością na dyfuzję pary wodnej, wysoką izolacyjnością akustyczną i bardzo małą wagą kanałów (od 1,5 kg/m2 do 2,1 kg/m2). Kanały te można wykonywać na placu budowy.
Ponadto kanały wykonane z płyt ALP 100 zostały sklasyfikowane jako materiały niezapalne a z ALP 200 jako materiały niepalne.

Kanały z ALP zostały sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniające ognia. Kanały te zapewniają również wysoką higienę transportowanego powietrza. Dla celów projektowych można przyjąć, że kanały ALP mają takie same opory hydrauliczne jak kanały wykonane z blachy stalowej.