OSM Radomsko Dojrzewalnia Ciepła rok realizacji 2017

 • Montaż systemu wentylacji dla pomieszczenia dojrzewalni ciepłej.
 • Dostawa i montaż centrali z nagrzewnicą parową.
 • Dostawa i montaż automatyki kontrolno-sterującej.
 • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist.
 • Dostawa i montaż instalacji parowej
 • Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych i kształtek ze stali ocynkowanej.
 • Dostawa i montaż kratek.

SDM Wieluń Twarożkarnia rok realizacji 2017

 • Montaż systemu wentylacji dla pomieszczenia dojrzewalni ciepłej.
 • Dostawa i montaż centrali z nagrzewnicą parową.
 • Dostawa i montaż automatyki kontrolno-sterującej.
 • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist.
 • Dostawa i montaż instalacji parowej
 • Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych i kształtek ze stali ocynkowanej.
 • Dostawa i montaż kratek.

Centrum innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś, Olsztynek, rok realizacji – 2017

 • Kompleksowe wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej podciśnieniowej i awaryjnej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji ogrzewczej, kotłowni gazowej i instalacji gazu wraz z dostawą i montażem odwodnieni liniowych.
 • Dostawa i montaż central wentylacyjnych, uruchomienie, regulacja, pomiary i szkolenie pracowników w zakresie obsługi.
 • Wykonanie instalacji klimatyzacji VRF.
 • Dostawa i montaż agregatów chłodniczych.
 • Dostawa i montaż wentylatorów kanałowych, wentylatorów dachowych, chłodnicy wentylatorowej, nagrzewnicy wodnej.
 • Dostawa i montaż automatyki kontrolno-sterującej.
 • Wizualizacja pracy – BMS.
 • Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych i kształtek ze stali nierdzewnej.
 • Dostawa i montaż kratek, nawiewników, czerpnie, wyrzutnie, klap p.poż., przepustnic.
 • Dostawa i montaż rurociągów do gorącego glikolu.
 • Dostawa i montaż rurociągów freonowych.
 • Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia.

Częściowa przebudowa budynku proszkowni oraz budowa zbiorników na terenie zakładów Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. w Pasłęku ul. Dworcowa 9, rok realizacji-2017

 • Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych nierdzewnych
 • Dostawa i montaż 2 szt. central wentylacyjnych
 • Dostawa i montaż wentylatorów dachowych
 • Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych
 • Dostawa i montaż automatyki
 • Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji
 • Dostawa i montaż instalacji C.T.

OSM Koło Pomieszczenia Wanien Serka Wiejskiego Cottage Chesse oraz pomieszczenie przygotowania procesu na antresoli, a także pomieszczenia zakwasów, rok realizacji-2017

 • Dostawa i montaż central wentylacyjnych C1=27000m3/h, C22500m3/h wraz z automatyką
 • Dostawa i montaż chillera 200kW
 • Dostawa i montaż wentylatorów dachowych 4 szt.
 • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist
 • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z blachy nierdzewnej
 • Dostawa i montaż instalacji wymiennikowni para – glikol 180 kW
 • Dostawa i montaż instalacji W.L i C.T

JMP Flowers, system kondycjonowania powietrza w produkcji szklarniowej, rok realizacji-2017

 • Dostawa i montaż 210 szt. wentylatorów osiowych o wydajności 10 000m3/h 
 • Dostawa i montaż 210 szt. elastycznych przewodów nawiewnych perforowanych 
 • Dostawa i montaż 210 szt. czerpni ściennych z siłownikiem 
 • Dostawa i montaż 210 szt. wymienników ciepła/chłodu
 • Dostawa i montaż 10 kpl. systemu podawania wody  (pompy, grupy mieszająca, siłowniki, termometry, manometry) 
 • Dostawa i montaż automatyki