Bioelektra Group, Warszawa, Rok realizacji – 2014

  • Dostawa i montaż central o wydatku 80 000 m3/h z automatyką.
  • Dostawa wentylatorów dachowych.
  • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist.
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej nierdzewnej