Centrum innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś, Olsztynek, rok realizacji – 2017

 • Kompleksowe wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej podciśnieniowej i awaryjnej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji ogrzewczej, kotłowni gazowej i instalacji gazu wraz z dostawą i montażem odwodnieni liniowych.
 • Dostawa i montaż central wentylacyjnych, uruchomienie, regulacja, pomiary i szkolenie pracowników w zakresie obsługi.
 • Wykonanie instalacji klimatyzacji VRF.
 • Dostawa i montaż agregatów chłodniczych.
 • Dostawa i montaż wentylatorów kanałowych, wentylatorów dachowych, chłodnicy wentylatorowej, nagrzewnicy wodnej.
 • Dostawa i montaż automatyki kontrolno-sterującej.
 • Wizualizacja pracy – BMS.
 • Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych i kształtek ze stali nierdzewnej.
 • Dostawa i montaż kratek, nawiewników, czerpnie, wyrzutnie, klap p.poż., przepustnic.
 • Dostawa i montaż rurociągów do gorącego glikolu.
 • Dostawa i montaż rurociągów freonowych.
 • Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia.