Częściowa przebudowa budynku proszkowni oraz budowa zbiorników na terenie zakładów Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. w Pasłęku ul. Dworcowa 9, rok realizacji-2017

  • Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych nierdzewnych
  • Dostawa i montaż 2 szt. central wentylacyjnych
  • Dostawa i montaż wentylatorów dachowych
  • Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych
  • Dostawa i montaż automatyki
  • Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji
  • Dostawa i montaż instalacji C.T.