JMP Flowers, magazyn anturium, magazyn dla kwiatów wraz z centrum badawczo-rozwojowym, rok realizacji 2018

  • Dostawa i montaż 3 szt. central wentylacyjnych 
  • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z blachy nierdzewnej/ocynkowanej
  • Dostawa i montaż instalacji W.L, C.T i CO
  • Dostawa i montaż węzła pompowo-mieszającego