JMP Flowers, system kondycjonowania powietrza w produkcji szklarniowej, rok realizacji-2017

  • Dostawa i montaż 210 szt. wentylatorów osiowych o wydajności 10 000m3/h 
  • Dostawa i montaż 210 szt. elastycznych przewodów nawiewnych perforowanych 
  • Dostawa i montaż 210 szt. czerpni ściennych z siłownikiem 
  • Dostawa i montaż 210 szt. wymienników ciepła/chłodu
  • Dostawa i montaż 10 kpl. systemu podawania wody  (pompy, grupy mieszająca, siłowniki, termometry, manometry) 
  • Dostawa i montaż automatyki