Kałacz, hala produkcyjna sproszkowanych produktów mleczarskich, Rosja, rok realizacji 2019

  • Dostawa i montaż 3 central z automatyką o łącznej wydajności 139 000m/h
  • Dostawa i montaż węzła cieplnego
  • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist.
  • Dostawa i montaż instalacji CT i WL
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej nierdzewnej.