KLIMATYZACJA DLA DOMU I BIURA

Klimatyzacja w domu czy w biurze zapewni Ci komfort cieplny. Oferujemy sprawdzone rozwiązania bazujące na najnowocześniejszych urządzeniach. Dbamy, by klimatyzacja służyła Państwa zdrowiu i samopoczuciu.

Klimatyzator jest urządzeniem przeznaczonym do chłodzenia pomieszczeń. W jego składzie znajduje się wentylator, parownik, skraplacz oraz sprężarka. Zadaniem wentylatora jest wymuszanie ruchu powietrza na parowniku, który znajduje się wewnątrz chłodzonego pomieszczenia. Ochładzające się na parowniku powietrze z pomieszczenia przekazuje ciepło pośredniemu czynnikowi chłodniczemu, którym jest gaz cyrkulujący w obiegu zamkniętym. Jego temperatura wzrasta wskutek sprężania go w sprężarce. W dalszej kolejności czynnik pośredni trafia na skraplacz umiejscowiony na zewnątrz. Ciepło z czynnika oddawane jest do powietrza zewnętrznego, gaz ulega skropleniu i zmienia się w ciecz pod wysokim ciśnieniem. W takiej postaci trafia do zaworu rozprężnego, w którym następuje redukcja jej ciśnienia, a tym samym temperatury. Ciecz będąca schłodzonym czynnikiem znowu trafia na parownik, na którym ogrzewana jest od powietrza w pomieszczeniu i ponownie staje się gazem. Klimatyzacja jest więc dość skomplikowanym procesem.

Klimatyzatory posiadające układy sterowania są w stanie utrzymywać optymalną temperaturę w pomieszczeniach. Mogą również, choć w ograniczonym zakresie, utrzymywać pożądaną wilgotność powietrza. Większość dostępnych rozwiązań działa w oparciu o zasadę, że parownik i wentylator stanowią jednostkę wewnętrzną, a skraplacz i sprężarka jednostkę zewnętrzną. Jednostki te są ze sobą połączone przewodami freonowymi. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania jednostka zewnętrzna może być ulokowana z dala od miejsca, w którym przebywają ludzie. Takie rozwiązanie nie oznacza jednak, że klimatyzacja będzie działała w mniejszym zakresie.

Klimatyzatory, które posiadają jednostki wewnętrzną i zewnętrzną należą do klimatyzatorów typu split. Jednostki wewnętrzne klimatyzatora coraz częściej wyposażane są w filtr powietrza, pompę ciepła bądź nagrzewnicę elektryczną. Urządzenia te mogą zastąpić systemy grzewcze. Zakres regulacji temperatur wynosi +16 ~ +30°C.

Takie działanie klimatyzatorów sprawia, że możemy w danym pomieszczeniu ustawić właściwą temperaturę chłodzenia. Warto zwrócić uwagę na to, aby różnica w temperaturze na dworze i w budynku nie była zbyt duża, gdyż nie jest to korzystne dla osób przebywających w pomieszczeniu klimatyzowanym. Nieumiejętnie używana klimatyzacja może być przyczyną m.in. bólu gardła czy głowy, dlatego nalezy zapoznać się z kilkoma fundamentalnymi zasadami jej stosowania.