LUMIKO Sp. z o.o., Łuków, rok realizacji – 2016

  • Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń masłowni oraz aparatowni.
  • Dostawa i montaż automatyki kontrolno-sterującej.
  • Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej, uruchomienie, regulacja, pomiary i szkolenie pracowników w zakresie obsługi.
  • Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych i kształtek ze stali nierdzewnej.
  • Dostawa i montaż kratek, nawiewników, czerpnie, wyrzutnie, przepustnic.
  • Dostawa i montaż kanałów tekstylnych Air-Dist.
  • Dostawa i montaż wymiennikowni C.T.
  • Dostawa i montaż rurociągów do gorącego i zimnego glikolu.