BALANSOWANIE INSTALACJI HYDRAULICZNYCH:

Balansowanie instalacji hydraulicznych jest procesem regulacji i dostosowania przepływu medium) w różnych gałęziach i elementach systemu hydraulicznego w celu zapewnienia równomiernego rozdziału przepływu oraz utrzymania optymalnej wydajności i komfortu użytkowników. Oto więcej informacji na temat balansowania instalacji hydraulicznych:

Zasada działania: W systemach hydraulicznych, takich jak ogrzewanie, chłodzenie lub systemy wodociągowe, balansowanie ma na celu dostosowanie zaworów regulacyjnych i elementów kontrolnych w celu uzyskania równomiernej dystrybucji przepływu. Poprawne balansowanie zapewnia, że każda gałąź systemu otrzymuje odpowiednią ilość medium, co przekłada się na równomierne ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń.

Proces balansowania: Balansowanie instalacji hydraulicznych obejmuje następujące kroki:

  1. Pomiar przepływu: Przeprowadza się pomiary przepływu w różnych gałęziach i elementach systemu, aby ustalić aktualne wartości przepływu medium.
  2. Regulacja zaworów: Na podstawie wyników pomiarów, zawory regulacyjne są odpowiednio dostosowywane, aby zapewnić równomierny przepływ w poszczególnych gałęziach systemu. Zawory mogą być regulowane ręcznie lub za pomocą regulatorów elektronicznych.

Kontrola ciśnienia: W niektórych przypadkach, balansowanie instalacji hydraulicznych może obejmować również kontrolę ciśnienia w poszczególnych gałęziach, aby utrzymać równomierne warunki pracy systemu.

Korzyści balansowania:

  1. Optymalna wydajność: Balansowanie instalacji hydraulicznych zapewnia, że przepływ medium jest równomiernie rozprowadzany we wszystkich gałęziach systemu. Dzięki temu zapewnia się optymalną wydajność systemu, minimalizuje się straty ciśnienia i poprawia się komfort użytkowników.
  2. Oszczędność energii: Poprawne balansowanie pozwala na efektywne wykorzystanie energii, minimalizując straty ciepła lub chłodzenia oraz zapobiegając nadmiernej eksploatacji pompy czy innych urządzeń.
  3. Redukcja hałasu: Równomierne rozprowadzenie przepływu medium pozwala zmniejszyć turbulencje i hałas generowany przez niezbalansowane systemy hydrauliczne.
  4. Dłuższa żywotność urządzeń: Poprawnie zbalansowane instalacje hydrauliczne minimalizują nadmierne obciążenie niektórych elementów, takich jak pompy czy zawory, co przekłada się na zwiększoną żywotność tych urządzeń.

Do równoważenia hydraulicznego systemów ogrzewania i chłodzenia stosujemy przyrząd HerzComp 650. Pozwala on mierzyć ciśnienie statyczne, różnicę ciśnień i przepływów w tych układach. Korzystając z różnicy ciśnień mierzonej przez komputer pomiarowy w systemie, HerzComp 650 oblicza przepływ przepływający przez zawór. Aplikacja koryguje obliczony przepływ również dla mieszanek przeciwzamrożeniowych w układach chłodniczych.

Funkcje przyrządu HerzComp 650

Sercem przyrządu jest zespół pomiaru ciśnienia, który mierzy ciśnienie w elementach systemów hydraulicznych i przesyła zmierzone wartości do urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android lub iOS. Wewnątrz jednostki pomiarowej znajduje się sekcja hydrauliczna z wbudowanym symetrycznym czujnikiem różnicowym do dokładnego cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych.

HerzComp 650 to bardzo dokładny przyrząd pomiarowy, a dokładność ta opiera się na:

  • Bardzo dokładnym pomiarze ciśnienia za pomocą w pełni różnicowego czujnika ciśnienia i 24-bitowego przetwarzania danych z czujnika ciśnienia
  • Możliwości resetowania różnicy ciśnień do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień.
  • Instrument HerzComp 650 wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe, które kompensują niedokładności zwykle występujące w pomiarach ciśnienia, takie jak zależności temperaturowe i pomiar nieliniowości.