POMIARY NATĘŻENIA DŹWIĘKU/HAŁASU:

Wykonujemy pomiary natężenia dźwięku w różnych miejscach, takich jak biura, szkoły, hotele, sale konferencyjne, zakłady produkcyjne, obiekty sportowe itp. Pomiary są dokonywane przy użyciu profesjonalnego sprzętu, , który precyzyjnie mierzy poziom dźwięku.

  • Analiza wyników: Po przeprowadzeniu pomiarów, przeprowadzamy analizę wyników, porównując je z obowiązującymi normami i wytycznymi dotyczącymi poziomu hałasu w danym środowisku. W oparciu o te wyniki, możemy ocenić, czy poziom hałasu jest akceptowalny i spełnia normy, czy też istnieje potrzeba podjęcia działań korygujących.
  • Rekomendacje i rozwiązania: Na podstawie wyników pomiarów i analizy, dostarczamy naszym klientom szczegółowe raporty i rekomendacje dotyczące poprawy warunków akustycznych. Możemy zasugerować różne rozwiązania, takie jak izolacja akustyczna, instalacja odpowiednich materiałów tłumiących dźwięk, regulacja pracy maszyn lub urządzeń generujących hałas, czy też zastosowanie innych strategii poprawiających komfort akustyczny w danym środowisku.
  • Zgodność z przepisami: Pomiary natężenia dźwięku/hałasu są również ważne w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. W niektórych branżach, takich jak przemysł, ochrona słuchu pracowników jest wymogiem prawnym. Dlatego nasze pomiary są również używane do sprawdzenia, czy poziom hałasu spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Nasze usługi pomiarów natężenia dźwięku/hałasu mają na celu poprawę komfortu akustycznego w różnych środowiskach, zapewnienie zgodności z przepisami oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i użytkowników. Działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami pomiarowymi i wytycznymi, aby dostarczyć dokładne wyniki i profesjonalne rekomendacje.

Do pomiarów natężenia dźwięku/hałasu stosujemy miernik DLM-101, który jest w pełni cyfrowym, jednozakresowym całkującym miernikiem poziomu dźwięku o dokładności odpowiadającej klasie 1.