TERMOWIZJA:

Termowizja to technika, która wykorzystuje kamery termowizyjne do pomiaru i wizualizacji rozkładu temperatury powierzchniowych obiektów, budynków, instalacji lub innych struktur. Zasada działania: Kamery termowizyjne rejestrują promieniowanie podczerwone emitowane przez obiekty i przetwarzają je na obraz termowizyjny, który przedstawia rozkład temperatury na powierzchni badanego obiektu. Każdy punkt na obrazie termowizyjnym ma przypisaną wartość temperatury, co umożliwia wizualną analizę rozkładu temperatury.

Zastosowania termowizji:

 • Wykrywanie utraty ciepła: Termowizja może być stosowana do identyfikacji obszarów o nieodpowiedniej izolacji termicznej w budynkach. Umożliwia wykrywanie miejsc, gdzie występuje wyciek ciepła, przepuszczalność termiczna ścian, okien, drzwi itp. Ta informacja jest przydatna do podejmowania działań naprawczych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku i oszczędności kosztów.
 • Diagnostyka instalacji elektrycznych: Termowizja jest używana do badania stanu instalacji elektrycznych, ponieważ przegrzewające się połączenia czy elementy mogą wskazywać na potencjalne uszkodzenia lub zagrożenie pożarem. Wczesne wykrycie takich problemów umożliwia podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych.
 • Badanie izolacji budynków: Termowizja może być stosowana do oceny jakości izolacji budynków, zarówno w nowych, jak i istniejących konstrukcjach. Pozwala to na identyfikację obszarów o niskiej izolacyjności, które mogą prowadzić do utraty energii.
 • Wykrywanie wilgoci: Kamery termowizyjne mogą pomóc w wykrywaniu wilgoci w ścianach, dachach, fundamentach i innych elementach budynku. Wykrycie obszarów o podwyższonej temperaturze może wskazywać na obecność wilgoci lub potencjalne uszkodzenia, co umożliwia podjęcie działań naprawczych i uniknięcie poważniejszych problemów, takich jak pleśń czy rozkład materiałów.

Do pomiarów i wizualizacji rozkładów temperatury powierzchniowych obiektów, budynków czy instalacji stosujemy kamery termowizyjne TESTO 872s.

Kamerę tą charakteryzuje:

 • Wysoka jakość obrazu termowizyjnego: 76,800 punktów pomiarowych temperatury. Rozdzielczość detektora 320 x 240 pikseli, SuperResolution (opcja) – 640 x 480 pikseli
 • Widoczne różnice temperatury 0.05°C
 • Automatyczne wykrywanie punktów Hot/Coldspot: krytyczne punkty są wyświetlane bezpośrednio podczas wykonywania pomiaru
 • Dzięki funkcji testo ScaleAssist, skala obrazu zostaje dostosowana w odniesieniu do temperatury wewnętrznej i zewnętrznej obiektu pomiarowego, a także różnicy między nimi. Gwarantuje to uzyskanie porównywalnych i bezbłędnych obrazów termowizyjnych np. zachowanie izolacji cieplnej budynków
 • Wbudowany aparat cyfrowy generuje obraz rzeczywisty, równolegle z termowizyjnymi
 • Funkcja IFOV Warner pozwala określić odległość od obiektu pomiarowego/miejsca pomiaru
 • Profesjonalne oprogramowanie do oceny obrazu termowizyjnego na PC
 • Możliwość zapisu obrazu termowizyjnego w formacie JPEG