„Wprowadzenie zmian w firmie Tewes-Klima w celu uodpornienia firmy na przyszłe kryzysy”

O NAS:

Jesteśmy profesjonalnym zespołem specjalistów, którzy pomagają naszym klientom w tworzeniu zdrowych, komfortowych i efektywnych środowisk pracy oraz życia. Naszym klientom oferujemy różnorodne usługi z zakresu pomiarów i analizy dla branży klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług:
  • pomiary skuteczności wentylacji: Przeprowadzamy szczegółowe pomiary, analizujemy i oceniamy wydajność systemów wentylacyjnych, sprawdzając czy dostarczają one odpowiednią ilość świeżego powietrza do pomieszczeń. Nasze pomiary pomogą w zapewnieniu właściwej wentylacji, co przekłada się na zdrowie
    i komfort użytkowników.
  • pomiary natężenia dźwięku/hałasu: Wykonujemy pomiary poziomu dźwięku w różnych środowiskach, takich jak biura, szkoły, hotele, fabryki itp. Nasi specjaliści ocenią poziom hałasu i dostarczą rekomendacje dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych.
  • termowizja: Wykorzystując nowoczesne technologie termowizyjne, przeprowadzamy badania termowizyjne pomieszczeń, budynków i instalacji. Pozwala to na wykrycie problemów z izolacją cieplną, wyciekiem energii oraz lokalizację potencjalnych usterek.
  • balansowanie instalacji hydraulicznych: Dokonujemy profesjonalnego balansowania instalacji hydraulicznych, takich jak systemy ogrzewania i chłodzenia. Zapewniamy optymalny przepływ cieczy w sieciach, co przekłada się na wydajność, komfort i oszczędność energii.
  • PMV/PPD: Przeprowadzamy pomiary wskaźników komfortu termicznego PMV (Predicted Mean Vote) i PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied). Te wskaźniki oceniają subiektywny komfort termiczny w danym środowisku, co pozwala na dostosowanie parametrów klimatyzacji i ogrzewania.
  • pomiar natężenia światła: Oferujemy profesjonalne pomiary natężenia światła w różnych pomieszczeniach, zarówno w celu oceny ergonomii oświetlenia jak i zgodności z normami i przepisami dotyczącymi oświetlenia.

Nasi doświadczeni specjaliści korzystają z narzędzi pomiarowych i technologii, aby dostarczyć dokładne wyniki i profesjonalne raporty. Dzięki naszym usługom klienci mogą zoptymalizować swoje instalacje.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Menadżer projektów
Piotr Gorazda
tel.: +48664090066
piotr.gorazda@tewesklima.com.pl