OREL, Obwód Swierdłowski, Jekaterynburg, System chłodzenia dla komór dojrzewania serów, Rosja, rok realizacji 2018

  • Dostawa i montaż 2 central z automatyką o łącznej wydajności 70 200m3/h
  • Dostawa i montaż chillera 366 kW
  • Dostawa i montaż węzła cieplnego 408 kW
  • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist.
  • Dostawa i montaż instalacji CT i WL
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej nierdzewnej.