OSM Koło Pomieszczenia Wanien Serka Wiejskiego Cottage Chesse oraz pomieszczenie przygotowania procesu na antresoli, a także pomieszczenia zakwasów, rok realizacji-2017

  • Dostawa i montaż central wentylacyjnych C1=27000m3/h, C22500m3/h wraz z automatyką
  • Dostawa i montaż chillera 200kW
  • Dostawa i montaż wentylatorów dachowych 4 szt.
  • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z blachy nierdzewnej
  • Dostawa i montaż instalacji wymiennikowni para – glikol 180 kW
  • Dostawa i montaż instalacji W.L i C.T