OSM w Radomsku, Rok realizacji – 2013

  • Powierzchnia użytkowa: 183 m2
  • Klimatyzacja na dziale Serka Wiejskiego
  • Dostawa centrali o wydatku 6 400 m3/h z automatyką oraz całą galanterią (kanały i kształtki) wykonaną ze stali nierdzewnej.
  • Wykonanie przewodów tekstylnych Air-Dist.
  • Wykonanie szaf zasilająco-sterujących z opragomowaniem.
  • Agregaty freonowe