OSM Maluta, pomieszczenie ultrafiltracji i konfekcjonowania sera, rok realizacji – 2021

  • Dostawa i montaż central wentylacyjnych o łącznym wydatku Vn= 7 500 m3/h
  • Dostawa i montaż 2 kpl. pomp ciepła do współpracy z centralami wentylacyjnymi
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej
  • Dostawa i montaż systemu detekcji gazów (wodór)
  • Dostawa i montaż automatyki kontrolno-sterującej