Polmlek Raciąż pomieszczenie Cottage Cheese, rok realizacji- 2017

  • Demontaż centrali wentylacyjnej z zakładu S.M Maćkowy i montaż w Polmlek Raciąż
  • Dostawa agregatów freonowych 2x 45kW
  • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist 
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z nierdzewnej
  • Dostawa i montaż kanałów z ALP