Pkt 1
Postanowienia ogólne

1.1. Korzystając z niniejszego serwisu ( www.tewesklima.com.pl oraz www.tewesinvestment.pl ) akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

1. 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia zagadnienia związane z ich przetwarzaniem.

1.3. Wydawcą serwisu i Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za jego pośrednictwem jest Tewes-Klima K. Skowroński Sp. J, 10-545 Olsztyn, Warmińska 28 lok.5, NIP 739-350-15-75
REGON 280044724, KRS 0000239807, wydana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie ), zwana dalej Wydawcą lub Administratorem.

1.4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

1.5. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone z użyciem strony internetowej Administratora przetwarzane są z zachowaniem wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.6. Dane osobowe gromadzone przez Administratora z użyciem serwisu WWW nie są przekazywane podmiotom trzecim.

1.7. Tewes-Klima K. Skowroński Sp. J. deklaruje, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.


Pkt 2
Rejestracja w Serwisie

2.1. Dostęp do niektórych stref serwisu (dostęp do panelu klienta, dostęp do wybranych artykułów bloga lub innych stref serwisu WWW) może wymagać rejestracji.

2.2. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa.

2.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. 
W formularzu rejestracyjnym można podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail, a także wykorzystywane przez niego login i hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z dostępu do wybranych stref serwisu.

2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może jednak uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną.


Pkt 3
Prawa osób, których dane są przetwarzane

3.1. Każdy użytkownik, który wypełnił formularz (formularz kontaktowy lub/i rejestracyjny) lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Administratorowi serwisu, przysługuje prawo:

– prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania jego danych osobowych, 
– prawo dostępu do jego danych osobowych, 
– prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, 
– prawo do usunięcia danych osobowych, 
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
– prawo do przenoszenia danych osobowych, 
– prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych, 
– prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

3.2. Pytania oraz ewentualne zastrzeżenia związane z tym, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adresy: firma@tewesklima.com.pl Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w serwisie i w celach wskazanych przy każdej takiej usłudze (procesie), na przykład w zakresie: 
– skorzystania z formularza kontaktowego, 
– skorzystania z newslettera, 
– przesłania do Administratora aplikacji (CV) na podane w ogłoszeniu stanowisko pracy 
– skorzystania z dostępu do Strefy Klienta (dostęp do materiałów, projektów) lub bloga (uzyskanie dostępu do wybranych artykułów)


Pkt 4
Rekrutacja

4.1. Procesy rekrutacyjne na poszczególne stanowiska pracy realizowane są przez Wydawcę (Administratora) z zachowaniem następujących zasad.

Rekrutacja na wskazane w ogłoszeniu stanowisko może trwać do 12 miesięcy. Oznacza to, że w tym terminie mogą być przetwarzane dane osobowe osób, które przesłały swoje aplikacje (CV). Po tym terminie dane są usuwane z bazy Administratora, chyba że użytkownik (aplikant na dane stanowisko) wyraził zgodę na dłuższy okres przetwarzania jego danych osobowych w związku z przyszłymi procesami rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na podany w ogłoszeniu adres email wraz ze zdjęciem (opcjonalnie) w  terminie do dnia wskazanego w ogłoszeniu wraz z oświadczeniem o następującej treści:

Niezbędne oświadczenie, żeby wziąć udział w procesie rekrutacji:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy (mojej ofercie) dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów, w tym również przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w ogłoszeniu o rekrutacji pracowników*.

brak ww. oświadczeń uniemożliwi rozpatrywanie kandydatury w procesie rekrutacji.

Oświadczenie dobrowolne:

  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej aplikacji (CV) w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Tewes-Klima K. Skowroński Sp. Jnie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, licząc od dnia przesłania mojego CV.


Pkt 5
Pliki „cookies”

5.1. Podczas korzystania ze strony www.tewesklima.com.pl oraz www.tewesinvestment.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie czy smartfonie) zapisywane mogą być niewielkie pliki tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest między innymi zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co pozwala na dostosowanie zawartości strony WWW do preferencji odbiorców (użytkowników).

5.2. Wykorzystujemy następujące pliki cookie:

  • pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do panelu analitycznego Google Analytics,
  • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu oraz hasła,
  • pliki reklamowe – pliki te mogą być wykorzystywane przez Wydawcę lub przez współpracujące z Wydawcą podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań (np. reklama remarketingowa Google, Facebook lub innej sieci reklamowej). W trakcie każdej takiej kampanii między innymi w naszej polityce prywatności zamieścimy stosowną informację opisaną oddzielnym punktem („Aktywna kampania reklamowa – profilowanie”),
  • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, LinkedIn), z których korzystasz, z serwisem www.tewesklima.com.pl oraz www.tewesinvestment.pl.

5.3. W trakcie korzystania przez Ciebie z serwisu www.tewesklima.com.pl oraz www.tewesinvestment.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: plików sesyjnych oraz plików stałych. Pliki sesyjne to tak zwane pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia naszego serwisu internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są natomiast przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym (komputer, smartfon) przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

5.4. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies.

Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies:

W przeglądarce Chrome
W przeglądarce Firefox
W przeglądarce Opera
W przeglądarce Internet Explorer
W przeglądarce Safari

5.5. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach serwisu www.tewesklima.com.pl oraz www.tewesinvestment.pl.


Pkt 6
Oferta na stronie WWW oraz zapytania ofertowe

6.1. Informacje zawarte w serwisie www.tewesklima.com.pl oraz www.tewesinvestment.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121). Szczegółowe informacje o usługach, produktach i ich cenach każdorazowo przedstawiane są przez osoby z Działu Handlowego Tewes-Klima K. Skowroński Sp. J.

6.2. Kierowane do Wydawcy (Administratora) zapytania ofertowe bezpośrednio z użyciem adresu e-mail lub z użyciem formularza dostępnego na stronie WWW (zawierające między innymi dane osobowe), wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie i przechowywane są w bazie Administratora danych dla celów statystycznych nie dłużej niż 12 miesięcy.