„RostAgroKompleks” SA, obwód Moskiewski, Rosja, Rok realizacji – 2014

  • Montaż instalacji wentylacji dla pomieszczeń twarożkarnbi, aparatowni oraz CIP.
  • Dostawa i montaż central z automatyką
  • Dostawa i montaż chillera.
  • Montaż węzła cieplnego.
  • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist.
  • Montaż kanałów w systemie ALP.
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej nierdzewnej.