SERY ICC Pasłęk, wydzielenie śluz higienicznych i nowych szatni wraz z dostosowaniem instalacji wentylacji, rok realizacji 2021

  • Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej w wykonaniu higienicznym o wydajności Vn= 3 000m3/h
    • Dostawa i montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych
    • Dostawa i montaż automatyki w tym systemu regulacji nadciśnienia w pomieszczeniach wraz z wizualizacją pomiarów
    • Dostawa i montaż instalacji CO
    • Modernizacja instalacji wody lodowej