S.A. Zakład mleczarski «Woroneżskij», Rok realizacji – 2013, Woronież, Rosja

  • Powierzchnia użytkowa: 2563 m2
  • Dostawa 4 central o wydatku 89 700 m3/h z automatyką oraz całą galanterią (kanały i kształtki) wykonaną ze stali nierdzewnej.
  • Wykonanie kanałów w technologii ALP.
  • Wykonanie kompaktowego węzła ciepła.
  • Wykonanie szaf zasilająco-sterujących z opragomowaniem.
  • Dostawa agregatu chłodniczego o mocy 387,7 kW, modułów hydraulicznych.