Santa Bremor Rok Budowy 2009 BIAŁORUŚ

  • Powierzchnia użytkowa: 28 000m²
  • Klimatyzacja-wentylacja zakładu przetwórstwa rybnego 
  • Dostawa szesnastu central klimatyzacyjnych o łącznym wydatku 98000 m3/h.
  • Budowa kanałów wentylacyjnych w systemie ALP o łącznej powierzchni 7000m2