SM „Mlekpol” Mrągowo, Zakład Produkcji Proszków Mlecznych Mlekpol, rok realizacji – 2018/2019

  • Dostawa i montaż 32 szt. central wentylacyjnych o łącznym wydatku ok 600 000m3/h
  • Dostawa i montaż 48 szt. wentylatorów wyciągowych.
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z blachy nierdzewnej i ocynkowanej ok 10 000m2
  • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist.
  • Dostawa i montaż 37 kpl. systemów detekcji gazów CO,CO2,O2,H2
  • Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji 12 kpl.
  • Dostawa i montaż instalacji osuszania – 4 kpl.
  • Dostawa i montaż klimakonwektorów 2-rurowych 

Dostawa i montaż automatyki wraz z wizualizacją