SM „Mlekpol”, Rok realizacji – 2014, Mrągowo

  • Powierzchnia użytkowa: 914 m2
  • Wentylacja solowni zakładu
  • Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją dla pomieszczeń Starej Warzelni
  • Dostawa centrali o wydatku 32 000 m3/h z automatyką oraz całą galanterią (kanały i kształtki) wykonaną ze stali nierdzewnej.
  • Wykonanie kanałów w technologii ALP i przewodów tekstylnych Air-Dist.
  • Wykonanie szaf zasilająco-sterujących z opragomowaniem.
  • Modernizacja wymiennikowni