Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA Środa Wielkopolska Rok budowy 2005

IM000102.JPG
  • Powierzchnia użytkowa:577 m²
  • Klimatyzacja działu aparatowni
  • Dostawa centrali klimatyzacyjnej o wydatku powietrza 13000m3/h z automatyką i całą galanterią (kanały, kształtki) kwasoodporne

IM000109.JPG