Wykonanie robót budowlanych na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Władysław IV 12 w Gdańsku – 2016-2017

  • Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych ocynkowanych -ok 600m2
  • Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z automatyką
  • Dostawa i montaż 3 szt. wentylatorów dachowych
  • Dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza
  • Dostawa i montaż instalacji C.O. i C.T.
  • Dostawa i montaż węzła ciepła 640 kW
  • Dostawa i montaż automatyki węzła cieplnego