Zakład Mleczarski „LAKTOPOL-A” Sp. z o.o., Łosice , Rok realizacji – 2014

  • Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń masłowni i proszkowni.
  • Dostawa i montaż central o wydatku 15 000 m3/h z automatyką.
  • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist.
  • Dostawa wentylatorów dachowych.
  • Montaż kanałów w systemie ALP.
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej nierdzewnej.