ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLECZNEGO ROMAN KLUSKA Rok budowy 2009

 • Powierzchnia użytkowa: 700 m²
 • Instalacja systemu Wentylacji i klimatyzacji dla Zakładu Mleczarskiego w Łosiach. Wentylację nawiewną zaprojektowano dla pomieszczeń: „dojrzewalni”, „dojrzewalni sanitarnej”, „pom. mycia i czyszczenia serów i półek”, „magazynu serów opakowanych”, „pakowalni” oraz pomieszczeń produkcyjnych.
 • Dwie centrale klimatyzacyjne o łącznym wydatku
 • Agregat chłodniczy
 • Nawilżacze powietrza
 • Kanały i kształtki w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
 • Kanały tekstylne AIR-DIST
 • Chłodnice, nagrzewnice oraz wentylatory kanałowe
 • System automatyki sterującej
 • Wybudowanie węzła chłodniczego oraz grzewczego.
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja wodno-kanalizacyjna