Paul Mertens Molkerei, hala produkcyjna nowego budynku, rok realizacji – 2020

 • Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej o wydatku Vn= 24 800m3/h, Vw= 21 000m3/h
 • Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej o wydatku Vn= 9 100m3/h, Vw= 8 500m3/h
 • Dostawa i montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej
 • Dostawa i montaż przewodów tkaninowych nawiewnych
 • Dostawa i montaż 2 kpl. wentylatorów wywiewnych
 • Dostawa i montaż 4 kpl. aparatów grzewczo-wentylacyjnych dla pom. Termizacji
 • Dostawa i montaż układów mieszania na potrzeby ciepła technologicznego
 • Dostawa i montaż układów mieszania na potrzeby wody lodowej

SERY ICC Pasłęk, wydzielenie śluz higienicznych i nowych szatni wraz z dostosowaniem instalacji wentylacji, rok realizacji 2021

 • Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej w wykonaniu higienicznym o wydajności Vn= 3 000m3/h
  • Dostawa i montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych
  • Dostawa i montaż automatyki w tym systemu regulacji nadciśnienia w pomieszczeniach wraz z wizualizacją pomiarów
  • Dostawa i montaż instalacji CO
  • Modernizacja instalacji wody lodowej

OSM „GIŻYCKO”, rok realizacji – 2020

 • Powierzchnia użytkowa: 1200 m2.
 • Instalacja wentylacji-klimatyzacji w hali twarożkarni, solowni oraz warzelni. 
 • Dostawa trzech central klimatyzacyjnych o łącznym wydatku powietrza 18 000 m3/h z automatyką i całą galanterią (kanały, kształtki) kwasoodporne, kanały w systemie ALP oraz AIR-DIST.
 • Dostawa trzech agregatów chłodniczych  z automatyką. 
 • Wybudowanie węzła chłodniczego i cieplnego.

Likwidator Fundacji TEWES

Likwidator Fundacji TEWES na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej na Warmii i Mazurach z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 28 lok. 5, 10-545 Olsztyn, nr KRS: 0000434465  (dalej “Fundacja”), podają do publicznej wiadomości, że stosownie do uchwały nr 1/2019 Rady Fundacji  z dnia 03.06.2019 oraz nr 2/2019  w sprawie likwidacji Fundacji,

otwarto likwidację Fundacji Tewes na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej na Warmii i Mazurach

Likwidatorem Fundacji jest:

Krzysztof Skowroński, tel. 668 044 244,  89-514 71 16                                                   e-mail: firma@tewesklima.com.pl

Wzywa się do zgłoszenia ewentualnych roszczeń lub uwag w stosunku do Fundacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres Fundacja TEWESul. Warmińska 28 lok. 5 10-545 Olsztyn lub na adres poczty elektronicznej  likwidatora wskazanej powyżej.

Dane kontaktowe

Ogłoszeniodawca:

Fundacja Tewes na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej na Warmii i Mazurach

SM „Mlekpol” Mrągowo, Zakład Produkcji Proszków Mlecznych Mlekpol, rok realizacji – 2018/2019

 • Dostawa i montaż 32 szt. central wentylacyjnych o łącznym wydatku ok 600 000m3/h
 • Dostawa i montaż 48 szt. wentylatorów wyciągowych.
 • Dostawa i montaż kanałów i kształtek z blachy nierdzewnej i ocynkowanej ok 10 000m2
 • Dostawa i montaż przewodów tekstylnych Air-Dist.
 • Dostawa i montaż 37 kpl. systemów detekcji gazów CO,CO2,O2,H2
 • Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji 12 kpl.
 • Dostawa i montaż instalacji osuszania – 4 kpl.
 • Dostawa i montaż klimakonwektorów 2-rurowych 

Dostawa i montaż automatyki wraz z wizualizacją